Text Size

 

 

 

đăng ký kinh doanh
  • Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp xem chi tiết
  • Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doang nghiệp.xem chi tiết
  • Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 về ban hành Hệ thống ngành kinh tế của VN xem chi tiết
  • Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư xem chi tiết
  • Nghị định 62/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 53/2007/NĐ-CP của chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư xem chi tiết
  • Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của chính phủ qui định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện xem chi tiết
  • Quyết định 200/2004/QĐ-UB về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung xem chi tiết
  • Chỉ thị 12/2000/CT-UB-VX ngày 10/05/2000 về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố xem chi tiết

 

 

Tra Cứu Thông Tin

tracuu
masothue
kd

Hỗ Trợ Trực Tuyến

        
 Phòng Tư Vấn            Phòng Kế Toán
  lienhe

  diadiem
Click tại đây để biết địa điểm chỉnh xác

Liên kết Website Doanh nghiệp

Thông Tin Thị Trường