เกี่ยวกับเรา

ต้นไม้ที่น่าปลูกอีกอย่างในบ้านก็คือ พืชผักสวนครัว นอกจากได้ทานผักที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ประหยัดค่าใช้จ่าย บางชนิดยังสวยงามเหมาะที่จะปลูกประดับสวน ปลูกแล้วได้ประโยชน์หลายต่อเลยครับผักสวนครัวที่แนะนำจะแบ่งแยกเป็น 2 ประเภทหลัก ประเภทแรกคือผักสวนครัวอายุสั้น เก็บกินแล้วต้องปลูกใหม่ หรือเก็บไปได้เรื่อยๆ แต่ต้นก็มีอายุไม่เกิน 3 ปี เหมาะที่จะปลูกในกระถาง กระบะ กล่องน้ำผลไม้ ประเภทสองคืออายุยืนยาวปลูกแล้ว เก็บทานได้เรื่อยๆ ไม่ต้องปลูกใหม่ เหมาะที่ปลูกลงดิน หรือทำเป็นรั้วก็ได้

 

 

การดูแลและรักษาผักสวนครัว
การปลูกผักในกระถาง ถ้ากระถางเล็กควรรดน้ำเช้าเย็น ถ้ากระถางใหญ่อาจลดเหลือวันละครั้งตอนเช้าก็ได้ โดยมากเราปลูกผักในบ้านจะปลูกจำนวนน้อยและหลากหลายชนิดอยู่แล้ว ทำให้โรคและแมลงรบกวนมีน้อย ถ้าพบก็อาจตัดส่วนที่เป็นโรคออก
ส่วนปัญหารบกวนจากแมลง ก็หมั่นดูแลและจับทิ้ง ถ้ามีเพลี้ยเกาะกินใบ ก็ใช้วิธีรดน้ำไปที่ยอดและใต้ใบบ่อยๆ เพราะเพลี้ยไม่ชอบน้ำ ถ้ายังระบาดมาก ก็ใช้ น้ำยาล้างจาน ๅช้อนชาผสมน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้โดนตัวเพลี้ย ทำวันละครั้ง ก็ไล่เพลี้ยได้ นอกจากนี้ในกระถางหรือพื้นที่เดียวกันไม่ควรปลูกพืชเดิมซ้ำทันที ควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลง